Binnen de club VVROOI hebben we verschillende commissies:

Technische Commissie:

In de Technische Commissie zit bestuurslid Technische zaken. Deze is tevens TC van de senioren. Daarnaast zit een TC-lid voor de jeugd. Deze personen stippelen het technisch beleid voor het seizoen uit en coachen/sturen de trainers of coaches daar waar mogelijk . Dat kan zijn door middel van tips, maar er kan ook gekozen worden om cursussen te gaan volgen in overleg. Samen met de trainers/coaches maken ze een eerste opzet voor de teamindelingen en de trainingstijden. Daarlangs zijn de TC-leden ook het aanspreekpunt naar de ouders cq. verzorgers.


Activiteiten Commissie:

De activiteiten commissie is in het leven geroepen om alle zaken die niet direct betrekking hebben op de trainingen en de competitie, maar voor alle leden wel van belang kunnen zijn,  op één plaats te verzamelen. Voorbeelden zijn SjorsSportief, Organisatie minitoernooi of spelletjesavonden. Maar natuurlijk ook het kamp en de afsluiting van het seizoen.