Taken van de zaalwacht (scheidrechters/tellers):

  • Van de scheidsrechters en tellers wordt verwacht dat ze minimaal 30-45 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn.
  • Door middel van de “key” kan de voordeur geopend worden en de zaalverlichting gaat aan.
  • Zorg dragen voor de goede nethoogte, scorebord en aanwezigheid en goed ingevulde wedstrijdformulieren via DWF
  • Alle informatie is/moet aanwezig zijn in het “zaalwachtkoffertje”.
  • Na de wedstrijden moeten digitale wedstrijdformulieren door de scheidsrechters verwerkt worden, zoals aangegeven in DWF.
  • Draag er ook zorg voor dat de zaal schoon opgeleverd wordt. Denk hierbij aan: kasten op slot, velden opgeruimd, tribune & zaal leeg.

Schema zaalwacht:  Dit is het zaalwachtschema voor het eerste deel vd competitie. 

Graag doorgeven aan Marjolein Sleegers als je ruilt, zodat we dit aan kunnen passen op de site!

  

Sporthal De Streepen
Datum
Verzameltijd
Tijd wedstrijd
Team thuis
Team uit
Scheidsrechter
Teller
 
Datum
Verzameltijd
Tijd wedstrijd
Team thuis
Team uit
Scheidsrechter
Teller
  Datum
Verzameltijd
Tijd wedstrijd
 Team thuis
 Team uit
 Scheidsrechter
 Teller
 Datum
 Verzameltijd
 Tijd wedstrijd
 Team thuis
 Team uit
 Scheidsrechter
Teller
 Datum
 Verzameltijd
 Tijd wedstrijd
 Team thuis
 Team uit
 Scheidsrechter
 Teller
Datum
Verzameltijd
Speeltijd
 Team thuis
 Team uit
 Scheidsrechter
 Teller
 Datum
 Verzameltijd
 Tijd wedstrijd
Team thuis
Team uit
Scheidsrechter
Teller
Datum
Verzameltijd
Tijd wedstrijd
 Team thuis
 Team uit
Scheidsrechter
 Teller
 
Datum
Verzameltijd
Tijd wedstrijd
Team thuis
Team uit
Scheidsrechter
Teller
Datum
Verzameltijd
Tijd wedstrijd
Team thuis
Team uit
Scheidsrechter
Teller