­­­­Algemeen geldende regels voor leden, vrijwilligers en toeschouwers van VVROOI

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld.

Gedragsregels spelers

 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
 • Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden achtergelaten, dit geldt ook voor uitwedstrijden.

Als speler van VVROOI gebruik je een tenue van de club. Wees hier zuinig op, dit is door de sponsoren/vereniging ter beschikking gesteld

Gedragsregels ouders en toeschouwers

 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht.
 • Ouders op de tribune. Gelukkig volgen veel ouders het volleybal van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de volleybalbeleving van kinderen. Laat het bij aanmoedigen en geen aanwijzingen!

Wangedrag en sancties

 • Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle tijden worden ingelicht.
 • Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de kosten van de vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
 • Schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
 • Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de NeVoBo oplegt n.a.v. melding via rapporte zal worden besloten tot schorsing.

 

Maatregelen tegen diefstal van persoonlijke eigendommen:

 • Neem waardevolle spullen mee naar het veld waar je moet trainen of spelen.
 • Laat dure spullen liever thuis.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Huisregels VVROOI

 • Coaches en trainers zullen altijd met z’n tweeën de kleedlokalen betreden.
 • Toegang tot kleedlokalen door ouders/verzorgende alleen samen met coach/trainster.
 • Voor elke trainer/coach zal een VOG aangevraagd worden voorafgaande aan het vervullen van de rol.
 • Aanwijzingen van het dienstdoende zaalwacht dient ten alle tijde opgevolgd worden.
 • Het bestuur, vrijwilligers en de vereniging kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van alcoholmisbruik.
 • Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 • In geval van vernielingen zal door de vereniging een boete opgelegd worden.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissingen.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende verwijderd. Dit eventueel voor een langere periode of afhankelijk van de aard van de misdragingen voor altijd desnoods met behulp van de rechtelijke macht. Respect ten opzichte van dienstdoende vrijwilligers staat bij de vereniging hoog in het vaandel.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

Voor de handhaving van de regels doet het bestuur een beroep op de sociale controle van onze leden.

Elk lid heeft het recht om een ander aan te spreken op zijn of haar gedrag. Naast de sociale controle verwachten wij van onze leden dat overtredingen op een discrete manier worden gemeld aan het bestuur. Hier wordt bepaald of er eventuele sancties moeten volgen.

Bestuur VVROOI