­­­­Algemeen geldende regels voor leden, vrijwilligers en toeschouwers van VVROOI

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld.

Gedragsregels spelers

 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
 • Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden achtergelaten, dit geldt ook voor uitwedstrijden.

Als speler van VVROOI gebruik je een tenue van de club. Wees hier zuinig op, dit is door de sponsoren/vereniging ter beschikking gesteld

Gedragsregels ouders en toeschouwers

 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht.
 • Ouders op de tribune. Gelukkig volgen veel ouders het volleybal van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de volleybalbeleving van kinderen. Laat het bij aanmoedigen en geen aanwijzingen!

Wangedrag en sancties

 • Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle tijden worden ingelicht.
 • Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de kosten van de vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
 • Schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
 • Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de NeVoBo oplegt n.a.v. melding via rapporte zal worden besloten tot schorsing.

 

Maatregelen tegen diefstal van persoonlijke eigendommen:

 • Neem waardevolle spullen mee naar het veld waar je moet trainen of spelen.
 • Laat dure spullen liever thuis.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Huisregels VVROOI

 • Coaches en trainers zullen altijd met z’n tweeën de kleedlokalen betreden.
 • Toegang tot kleedlokalen door ouders/verzorgende alleen samen met coach/trainster.
 • Voor elke trainer/coach zal een VOG aangevraagd worden voorafgaande aan het vervullen van de rol.
 • Aanwijzingen van het dienstdoende zaalwacht dient ten alle tijde opgevolgd worden.
 • Het bestuur, vrijwilligers en de vereniging kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van alcoholmisbruik.
 • Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 • In geval van vernielingen zal door de vereniging een boete opgelegd worden.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissingen.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende verwijderd. Dit eventueel voor een langere periode of afhankelijk van de aard van de misdragingen voor altijd desnoods met behulp van de rechtelijke macht. Respect ten opzichte van dienstdoende vrijwilligers staat bij de vereniging hoog in het vaandel.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

Voor de handhaving van de regels doet het bestuur een beroep op de sociale controle van onze leden.

Elk lid heeft het recht om een ander aan te spreken op zijn of haar gedrag. Naast de sociale controle verwachten wij van onze leden dat overtredingen op een discrete manier worden gemeld aan het bestuur. Hier wordt bepaald of er eventuele sancties moeten volgen.

Bestuur

 

 

 

Belangrijkste Corona-maatregelen VVROOI

 

Algemeen

 • Hieronder lees je een samenvatting van de belangrijkste maatregelen. Doordat de richtlijnen blijven veranderen kunnen we niet garanderen dat de lijst altijd volledig en up-to-date is. Boven alles gelden de actuele maatregelen vanuit de Rijksoverheid én natuurlijk gezond verstand.
 • Bij klachten blijf je thuis / ga je naar huis.
 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Er zijn uitzonderingen op de 1,5-meterregel (dan is het niet verplicht, maar nog steeds slim om afstand te bewaren):
  • In het speelveld tijdens wedstrijd of training (buiten de lijnen of als je staat de wachten bij een oefening geldt de 1,5-meterregel wel gewoon).
  • Bij kinderen tot en met 12 jaar.
  • Personen tot en met 17 jaar alleen onderling.
 • Iedereen van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd een mondkapje te dragen in gangen en andere algemene ruimten op en rondom de sportaccommodatie.
 • We verwachten dat iedereen serieus omgaat met de situatie. We dragen die verantwoordelijkheid samen.
 • Bij vragen of zorgen is het bestuur altijd beschikbaar voor vragen. Ook buiten de trainingsavonden kun je ons altijd contacteren.

Informatie voor bezoekende teams

 • Alleen na afloop van het sporten om kort te douchen en/of om te kleden.
  • Dus omgekleed naar de training/wedstrijd komen.
  • Dit geldt straks ook voor de tegenstanders.
  • Max. 5 personen tegelijk in kleedlokaal.
  • Douchen: max 1 minuut douchen en géén shampoo gebruiken
  • Op de buitenkant van de kleedkamerdeur is tevens aangegeven hoeveel personen er tegelijk in het kleedlokaal mogen. Vol is vol en dan moet je even wachten.
 • De sportkantine is voorlopig gesloten.

 

Kleedlokalen

 • Alleen na afloop van het sporten om kort te douchen en/of om te kleden.
  • Dus omgekleed naar de training/wedstrijd komen.
  • Dit geldt straks ook voor de tegenstanders.
  • Max. 5 personen tegelijk in kleedlokaal.
  • Douchen: max 1 minuut douchen en géén shampoo gebruiken
  • Op de buitenkant van de kleedkamerdeur is tevens aangegeven hoeveel personen er tegelijk in het kleedlokaal mogen. Vol is vol en dan moet je even wachten.

 

Trainingen

 • Ook al mag er gespeeld worden als vanouds in het veld, is het aan de trainers om de oefeningen waarbij je langere tijd dicht bij elkaar in de buurt staat te vermijden. Denk daarbij een aanval-block oefening. Vul de trainingen met oefeningen waarbij voldoende afstand en doorloop is. 
 • Als je staat te wachten bij een oefening houdt je weer 1,5 meter afstand.

 

Wedstrijden

Naast de richtlijnen van het RIVM is het volgende besloten:

 • Iedere speler krijgt zijn/haar eigen tenue en verzorgt dit zelf (dus geen tenue-tassen per team). Spelers gaan in tenue naar wedstrijden toe.
 • Carpoolen naar uitwedstrijden mag. Alle inzittenden (13 jaar en ouder) doen een mondkapje op in de auto.
 • Iedereen zorgt voor een eigen herkenbare bidon.
 • Minitoernooi in andere sporthal: Coaches nemen mini’s mee in auto. 
 • Per 29 september 18.00 uur minimaal drie weken geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Ook sportkantines en horecagelegenheden bij sportaccommodaties blijven de komende weken gesloten.

 

Wedstrijd (aanvulling senioren):

 • De aanvoerder van ieder team is verantwoordelijk voor het informeren van de tegenstander over de regels over kleedlokalen en douchegebruik in “onze” sporthal. Je kunt daarbij verwijzen naar informatie op de website. Ook navragen bij je tegenstanders hoe het bij onze uitwedstrijden is.
 • Aanvoerder thuis spelend team neemt lijst spelers tegenstander in ontvangst en bewaart deze zorgvuldig.
 • Voorafgaande aan wedstrijd aanvoerders en tegenstander bovenstaande doornemen en afspreken.
 • Wisselen van speelhelft alleen als de reservebanken per set schoongemaakt worden.

 

Met vriendelijke groet

Het bestuur van VVRooi