Alle leden hebben bij aanmelden als lid het huishoudelijke regelement gekregen. Daarin verplichten ze zich om bij wijzigingen in adresgegevens of email dit direct te melden. Dit kan bij: ledenadministratie@vvrooi.nl

Aanmelding:

 1. Dit kan via het inschrijfformulier wat te verkrijgen is bij TC-lid  senioren of jeugd.
 2. Daarin moeten de persoonlijke gegevens ingevuld worden.
 3. En er moet een digi-foto gemaakt worden.
 4. De TC bepaald in welk team nieuw lid terecht komt.

 

Opzegging:

 1. Moet schriftelijk gebeuren bij ledenadministratie.
 2. Kan slechts geschieden voor het einde van het seizoen, met een opzegtermijn van 4 weken (dus voor 1 april). Bij opzegging na 1 april worden de gemaakte onkosten voor het komende seizoen gedeclareerd.
 3. Bij opzegging tijdens het seizoen wordt geen gedeeltelijke terugbetaling gedaan.

 

Contributie.

Contributie seizoen 2021-2022 is bepaald.

 1. Mini          € 100.-
 2. Jeugd       € 125.-
 3. Senioren  € 110.-

 Teruggave contributie.

 1. Teruggave contributie geschied alleen, indien het formulier “ verzoek tot teruggave contributie” correct ingevuld, wordt ingeleverd bij de penningmeester. Formulier is ook te verkrijgen bij de penningmeester.
 2. Het bestuur beslist over de teruggave.