Inschrijven nieuw lid

Inschrijfformulier

voor nieuwe leden

  Soort lidmaatschap met contributie* in te vullen door TC & nieuw lid

  *zoals besloten in de ledenvergadering van september 2022

  Elk nieuw lid dat NeVoBo competitie gaat spelen dient een digifoto in te leveren bij secretariaat: ledenadministratie@vvrooi.nl. Dit geldt niet voor spelers recreantencompetitie en leden die alleen trainen.

  Ondergetekende verbindt zich, indien de aanvraag is toegestemd, te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijke reglement van VVROOI. Deze liggen ter inzage bij het secretariaat van de vereniging. Hij/zij verbindt zich tevens de voor speler geldende contributie via machtiging te betalen.

  Ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden die gelden voor het lidmaatschap van VVROOI en geeft hierbij te kennen als lid van deze vereniging te willen worden ingeschreven.

  --------------------------------------------------------------------

  Doorlopende machtiging

  Naam incassant: Volleybalvereniging Rooi
  Adres incassant: Lieshoutseweg 3a
  Postcode incassant: 5492 HS
  Woonplaats incassant: Sint-Oedenrode
  Incassant ID: NL45ZZZ402150870000
  Kenmerk machtiging: Contributie VV Rooi

  Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan VV Rooi om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VV Rooi.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.