UPDATE COMPETITIE

Beste leden en ouders,

De laatste weken is er veel veranderd met de COVID-epidemie. Toen de eerste gevallen bekend werden en de eerste maatregelen werden genomen, hadden we de stiekeme hoop dat alles na een paar weken wel weer normaal zou zijn en dat we weer gewoon konden gaan volleyballen. Helaas bleken verdere maatregelen in de samenleving noodzakelijk.

Zoals in de vorige mails aangegeven blijven wij de aanbevelingen vanuit de overheid volgen. Dat wil zeggen dat er tot en met 28 april geen trainingen en andere activiteiten zullen zijn. Daarnaast willen we het volgende met jullie delen:

  • Zowel de NeVoBo- als recreantencompetities hadden al besloten dat de wedstrijden niet meer ingehaald gaan worden. Dat wil zeggen dat alle competities dus beëindigd zijn en ook dat er in de lopende competities geen kampioenen zullen zijn. Over eventuele promotie en degradatie wordt nagedacht in de competitiebesturen.
  • Helaas moeten we alle activiteiten naast de trainingen tot 1 juni ook afgelasten. Dit betekent dat de feestavond, de vrijwilligersavond en helaas ook het kamp definitief niet door zullen gaan. We hebben hiervoor gekozen omdat we niet verwachten dat de situatie na 28 april veel gaat veranderen. Vanwege de voorbereidingen en reserveringen die nodig zijn kunnen we beter op voorhand deze keuze maken.
  • We houden er sterk rekening mee dat we ook niet meer gaan trainen dit seizoen. Hierover zal eind april een besluit worden genomen. De reden om de trainingen na 28 april niet op voorhad al af te gelasten, is dat hiervoor toch geen voorbereiding nodig is vanuit de vereniging.
  • Er is nog een activiteit waar nog geen besluit over is genomen: het VVROOI Beachvolleytoernooi en het jeugd-beachvolleybal in het weekend van 3-5 juli. Het is nog te vroeg om hier nu al een besluit over te nemen. Samen met de commissie blijven we de berichtgeving en adviezen volgen en t.z.t. beslissen we of het toernooi wel of niet door zal gaan.

Voor de meesten zal dit nieuws niet als een verrassing komen. Desalniettemin vinden we het ontzettend jammer dat het kwartje niet de andere kant op valt. Het einde van het seizoen is normaal een periode vol met activiteiten waar we allemaal naar uit kijken en waar ook al veel voorbereiding voor is gedaan door de vele vrijwilligers. Die vrijwilligers willen we ontzettend bedanken. En volgend jaar doen we het gewoon opnieuw!

Op naar volgend seizoen?

Normaal is het einde van het seizoen ook een opstapje naar volgend seizoen. Het plannen van activiteiten, het maken teamindelingen en het vinden van trainers zal de komende weken doorgaan. Dit zullen we per mail met jullie gaan delen. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je altijd bij ons terecht.

We willen jullie een fijn, maar vooral gezond, voorjaar wensen. Neem de maatregelen, die zijn genomen om te snelle verspreiding tegen te gaan, in acht. Let wat extra op je gezondheid en bel, Skype en mail eens met vrienden, familie en bekenden. Dát is nu echt belangrijk.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VVROOI

Previous PostNext Post

Related Posts