Day

april 30, 2024
Wij willen Rens Parker namens de volleybalvereniging feliciteren met niet 1 maar om 2 redenen! Ze is op 26 april jongstleden 65 jaar geworden en op deze feestelijke dag heeft ze voor al haar inzet en bijzondere verdiensten een onderscheiding gekregen. De Orde van Oranje-Nassau. Rens zijn we met een mooie bos bloemen gaan feliciteren!...
Read More